Reljefna mapa dalmacije sa crveno označenim položajem
Vignja na južnom djelu poluotoka Peljesca!